Persondatabeskyttelse

Som kunde

Vi gemmer de persondata, du sender til os (f.eks. dit navn, din e-mailadresse, din adresse, dit telefonnummer, og hvad der måtte stå i dine tekster), og deler dem med Google (da vi benytter Gmail og Google Drev) og Dropbox. Du kan til enhver tid bede os om at slette alle data, vi har om dig, dog ikke oplysninger, der indgår i vores regnskab (fakturaer og bilag til fakturaer). Vi sletter ikke automatisk dine data, da vi ofte oplever kunder, der vender tilbage efter flere års pause, og da vi kan give dig en bedre service, hvis vi kan se, hvad du tidligere har fået rettet hos os.

Du kan til enhver tid få at vide, hvilke data vi har om dig, og du kan til enhver tid videresende dem til en anden virksomhed. Vi gemmer ikke nogen følsomme personoplysninger, medmindre du selv sender dem til os i dine tekster. I så fald deler vi dem med Google og Dropbox.

Som medarbejder

Vi oplyser dit navn, dit CPR-nr., din adresse og din løn til SKAT, Danløn og e-conomic. Din løn deler vi med Google (Google Drev). Dit navn og din adresse deler vi med Dropbox.

Som ansøger

Vi gemmer de persondata, du sender til os (f.eks. dit navn, din e-mailadresse, din adresse, dit telefonnummer, dit CV, og hvad der måtte stå i din ansøgning), og deler dem med Google (da vi benytter Gmail) og Dropbox. Du kan til enhver tid bede os om at slette alle data, vi har om dig. Vi sletter ikke automatisk dine data, da vi ofte oplever ansøgere, der vender tilbage efter flere år, og da vi bedre kan vurdere din egnethed, hvis vi kan se din tidligere præstation.

Som bruger af vores hjemmeside

Denne hjemmeside bruger ikke cookies.

Om os

Vi er dataansvarlige, men ikke databehandlere. Vi har ikke behov for en databeskyttelsesansvarlig, og vi er ikke forpligtede til at føre fortegnelser over data, da vores databehandling ikke foregår regelmæssigt, udgør en trussel mod folks rettigheder og friheder eller omhandler følsomme oplysninger eller straffeattester.