Priser

Priserne varierer mellem 70 og 190 kr. ekskl. moms pr. side for fuld korrektur (dvs. retning af stavning, tegnsætning og formuleringer).

For at få et tilbud kan du sende os en PDF-udgave af et allerede udgivet nummer og beskrive jeres behov (f.eks. hvor hurtigt I har brug for at få filerne retur, og om I sender dem til os løbende eller i klumper). Vi vender derefter tilbage med en sidepris baseret på tekstmængden, hvor lang tid vi har til arbejdet, hvor svært emnet er fagligt m.m.

Hvad er en side?

Én side er 2.500 tegn inklusive mellemrum i Word- og PDF-filer. For magasiner i InDesign er priserne pr. redaktionel side (fraregnet eventuelle reklamer). Sender I f.eks. 5 redaktionelle sider med en enkelt halvsidesreklame, fakturerer vi kun for 4½ side.

Fuld tilfredshed eller pengene tilbage

Hvis du finder noget, du mener er en fejl, så sig endelig til. Vi kommer med den grammatiske forklaring – eller giver dig pengene tilbage.